Eesti
English
Esinduse koosseis »

Esinduse koosseisEsinduse töötajate e-posti aadressi kuju on: eesnimi.perenimi@mfa.ee

Esinduse töötajad

Andre Pung

Suursaadik, Eesti alaline esindaja ÜRO ja teiste

rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis

Poliitikaküsimused

Riia Salsa

 

Esinduse asejuht

Humanitaarvaldkond

Ränne
Desarmeerimine

Triinu Kallas

 

1. sekretär

Inimõigused

Merje Mägi

3. sekretär

Inimõigused

Anneli Veisson

3. sekretär

Desarmeerimine ja relvastuskontroll

ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE)

Telekommunikatsioon (ITU)

Kaisa Mitt-Alvarez

Atašee

Humanitaarvaldkond

Rahvusvaheline humanitaarõigus

Ränne

Carolin Laubre

Assistent

Inimõigused

Humanitaarvaldkond

Ränne

Rahvusvaheline humanitaarõigus

Desarmeerimine

Majandusküsimused

Maija Tasa

1. sekretär

Kaubandus (teenused, investeeringud, vaidluste lahendamine WTO-s)

Veikko Montonen

2. sekretär

Kaubandus (tööstustooted, kaitsemeetmed, WTO liitumised ja kaubanduspoliitika ülevaatused)

Telekommunikatsioon ja internet

Taavo Lumiste

2. sekretär

Majandusareng ja kaubandus

E-kaubandus

Tervis

Töövaldkond

Kristina Uibopuu

Nõunik põllumajandusküsimustes

Kaubandus (põllumajandus, kalandus, reeglite läbirääkimisgrupp)

Evelin Simer

Nõunik intellektuaalomandi küsimustes

Intellektuaalomandi kaitse

Merle Malvet

Nõunik sotsiaalküsimustes

Tervis

Töövaldkond

Jaana Piilpärk

Nõunik sanitaar-, fütosanitaar- ja keskkonnaküsimustes

Kaubandus (sanitaar- ja fütosanitaarnõuded, kaubandus ja keskkond)

Keskkond

Priit Tohver

Assistent

Majandusareng ja kaubandus

Tervis

Administratiivküsimused

Reet Sarnik

Sekretär, saadiku abi

Tea Kullamaa

Sekretär

Jake Colina

Autojuht


TopBack

© Eesti Vabariigi alaline esindus ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Chemin du Petit-Saconnex 28A, Genf
tel. (41 22) 9191 980, e-mail: mission.un@mfa.ee